โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

14/06/2562

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 21

10/06/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนานจิง เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.

04/06/2562

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนานจิง เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

04/06/2562

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สตง.ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สตง.ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03/06/2562

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สตง.ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยและพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

30/05/2562

สตง.ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยและพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานศาลปกครอง

การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานศาลปกครอง

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่7

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่7

Pages