2562-07-21-24 ASOSAI 54th Governing Board Meeting

24/07/2562

2562-07-21-24 ASOSAI 54th Governing Board Meeting

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

24/07/2562

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

22/07/2562

 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

2562-07-15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2562

15/07/2562

2562-07-15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา  วันอาสาฬหบูชาแล

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 18

12/07/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 18

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3 /2562

28/06/2562

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3 /2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562

27/06/2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)

26/06/2562

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

20/06/2562

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Pages