โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 2

11/11/2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 2

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

09/11/2562

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

The 5th Aseansai Summit 2019 in Kuala Lampur Malaysia

06/11/2562

The 5th Aseansai Summit 2019 in Kuala Lampur Malaysia

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

05/11/2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง  ตำบลใน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

04/11/2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

30/10/2562

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบการดำเนินงาน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

30/10/2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "การตรวจสอบการดำเนินงาน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง

23/10/2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

23/10/2560

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

Pages