Details

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จังหวัดอุบลราชธานี
Date 23 กรกฎาคม 2563