รายละเอียด:

ประกาศ สนง. การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จ.มุกดาหาร
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง