Details

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จังหวัดอุบลราชธานี
Date 14 กันยายน 2564