วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

07/12/2561

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต "Sounds of Love เสียงแห่งความจงรักภักดี" 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต "Sounds of Love เสียงแห่งความจงรักภักดี" 5 ธันวาคม 2561

สตง.ร่วมกิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมกิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน 5 ธันวาคม 2561

สตง.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมฯ 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมฯ 5 ธันวาคม 2561

สตง.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย 5 ธันวาคม 2561

สตง.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2561

สตง.ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561

05/12/2561

สตง.ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561

ผตง.ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

26/11/2561

 ผตง.ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปตง. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

27/11/2561

ปตง. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

Pages