พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

15/02/2562

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณครบรอบ 60 ปี

14/02/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณครบรอบวันสถาปนาครบ 60 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

14/02/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

13/10/2561

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรม

สตง.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ"

12/02/2562

สตง.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ"

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

08/02/2562

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

08/02/2562

กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สตง. ลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม”

06/02/2562

สตง. ลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562

31/01/2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562

Pages