พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
แสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน