พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสุเทพ พรหมวาศ ที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารและข้าราชการ สตง. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
แสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง