พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ พระบรมมหาราชวัง
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561