นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)