รายละเอียด:

เลขาศาลเผยพร้อมฟันองค์กรอิสระละเมิด
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน
เลขาศาลเผยพร้อมฟันองค์กรอิสระละเมิด