รายละเอียด:

สพฐ.ตั้งทีมสืบข้อเท็จจริงผุดโดมฉาว
วันที่: 10 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ
สพฐ.ตั้งทีมสืบข้อเท็จจริงผุดโดมฉาว