รายละเอียด:

สตง.ลุยสอบสถานีสูบน้ำ 'ทต.ภูดิน' ข้องใจราคากลางสูง-จี้ช่วยชาวบ้าน
วันที่: 16 มีนาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สตง.ลุยสอบสถานีสูบน้ำ 'ทต.ภูดิน'