รายละเอียด:

สตง.จี้สอบ 11 รร.ชายแดนใต้ส่อทุจริต
วันที่: 3 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
สตง.จี้สอบ 11 รร.ชายแดนใต้ส่อทุจริต