รายละเอียด:

'สกล'ตั้งคณะสอบกกท.สมุทรปราการ ปมงบ'อบจ'ผุดสร้างสนามกีฬา 180ล.
วันที่: 19 มีนาคม 2561
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

'สกล' ตั้งคณะสอบกกท.สมุทรปราการ