รายละเอียด:

ยื่นศาลริบคืน 1.4 หมื่นล้าน จนท.ทอท.เอื้อคิงเพาเวอร์ 
วันที่: 6 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง