วันที่: 11 เมษายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)