รายละเอียด:

คืนเก้าอี้แลกหนุน! วัขระซัดเหตุปล่อยผีอบจ. 'สตง.' ยัน 'ชัยมงคล' ผิดอยู่
วันที่: 9 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
คืนเก้าอี้แลกหนุน!