รายละเอียด:

ขรก.ยืมเงินลูกเสือ22บัญชี3.7ล้าน กก.สืบพบพิรุธเอกสารหาย19บช.
วันที่: 22 มีนาคม 2561
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขรก.ยืมเงินลูกเสือ22บัญชี3.7ล้าน