รายละเอียด:

กทม.เด้งรับสตง.จี้แก้รีดส่วยหาบเร่ ฟัน"เทศกิจ"ทุจริตเงินค่าปรับ
วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: ช่าวสด
กทม.เด้งรับสตง.จี้แก้รีดส่วยหาบเร่ ฟัน"เทศกิจ"ทุจริตเงินค่าปรับ