วันที่: 7 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8