วันที่: 5 เมษายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)