วันที่: 30 มีนาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง