วันที่: 12 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง